Deti

Royal Rangers pracuje s deťmi vo veku od 5 do 18 rokov. Z dôvodu rôznej vývojovej úrovne a z toho vyplývajúcich rozdielnych potrieb sú deti rozdelené do štyroch vekových skupín: