Adventure Rangers

Medzi dobrodruhov minulosti patria ľudia ako napr. Krištof Kolumbus, ktorý sa plavil na západ neprebádanými vodami, aby prišiel do Indie a objavil Americké kontinenty; Mikuláš Kopernik, ktorý objavil novú teóriu usporiadania vesmíru; a Simon Bolívar, ktorý oslobodil mnohé krajiny Južnej Ameriky. Sú to muži, ktorí nás všetkých inšpirujú, aby sme to skúsili tiež a dobyli naše horizonty.
Medzi Adventure Rangers, chlapcami a dievčatami v šiestej, siedmej a ôsmej triede, budú môcť mladí ľudia konať ako títo muži. Ranger je ten, kto skúma nové hranice, takže Adventure Rangers budú skúmať nové oblasti počas učenia sa o histórii Royal Rangers, ale dostanú aj príležitosti do budúcnosti.
Ako Adventure Ranger, budú mladí ľudia zakúšať rast v štyroch oblastiach:

1. Telesne: Ich telá budú silnejšie a zdravšie vďaka správnej výžive a cvičeniu.
2. 
Duševne: Ich myseľ zosilnie prostredníctvom čítania, študovania a učenia sa 
    naspamäť častí Písma.

3. 
Sociálne: Ich vzťahy s ľuďmi budú lepšie, lebo sa budú učiť, ako s nimi vychádzať.
4. 
Duchovne: Ich duch bude silnieť prostredníctvom modlitby, biblického štúdia a 
    svedčenia.

Adventure Rangers

Môžu konať ako známi objavitelia a osloboditelia.

Ranger

Skúma nové hranice.