Expedition Rangers

Expedition Rangers je vzrušujúca služba pre mladých ľudí od deviatej triedy až do osemnástich rokov. Dáva dôraz na štyri oblasti:

1. Úspech prostredníctvom systému pokroku
    pokračujúceho zbierania odborností.
2. Vodcovské výcvikové zručnosti prostredníctvom
    juniorských táborov a prácu v Royal Rangers
    a mládežníckych službách.
3. Služba pri rôznorodých príležitostiach.
4. Aktivity prostredníctvom vysoko atraktívnych
    aktivít, ktoré sú pre mladých ľudí výzvou spojenou
    s dobrodružstvami.

Všetky štyri kategórie sú prepojené s „Duchovnými výzvami" - biblickým štúdiom na každý týždeň, ktoré je cielene vyvinuté pre túto vekovú skupinu. Ďalej je pripravených viac ako sto strieborných odborností, ktoré poskytujú obrovské možnosti pre učenie sa rôznych zručností, vrátane športov a mládežníckych služieb.

Royal Rangers rozvíja mladých ľudí pre budúcnosť metódou štvorfázovej stratégie: evanjelizácieučeníctvamisie služby.

Dôraz na štyri oblasti

Úspech, vodcovské zručnosti, služba, aktivity.

Všetky kategórie

Sú prepojené s „Duchovnými výzvami".

Je pripravených

Viac ako sto strieborných odborností

Štvorfázová stratégia

Evanjelizácia, učeníctvo, misia a služba.