Discovery Rangers

Discovery Rangers je zábavný a dobrodružný program pre chlapcov a dievčatá v treťom, štvrtom a piatom ročníku. Deti nielen že objavia veľkolepé aktivity v klubovni aj prírode, ale získajú množstvo nových priateľov. Zapojiť sa medzi Discovery Rangers je ďalším krokom v raste na Božieho muža a ženu v štyroch oblastiach:

1. Telesne: Ich telá budú silnejšie a zdravšie vďaka správnej výžive a cvičeniu.
2. Duševne: Ich myseľ zosilnie prostredníctvom čítania, študovania a učenia sa 
    naspamäť častí Písma.

3. 
Sociálne: Ich vzťahy s ľuďmi budú lepšie, lebo sa budú učiť, ako s nimi vychádzať.
4. 
Duchovne: Ich duch bude silnieť prostredníctvom modlitby, biblického štúdia a 
    svedčenia.

Deti

Získajú množstvo nových priateľov.