Vodcovská výcviková akadémia Royal Rangers

Náš svet je plný miliónov chlapcov a dievčat. Mnohí z nich žijú práve v tvojom meste. Tvoja schopnosť priniesť im evanjelium a prispieť tak k rastu prednej hliadky Royal Rangers, veľmi závisí od tvojho záväzku rozvíjať svoje vodcovské schopnosti. To je cieľom Vodcovskej akadémie Royal Rangers - vystrojiť ťa k efektívnej službe chlapcom a dievčatám.

Význam výcviku

Štatistika ukazuje, že účasť na výcviku má rozhodujúci význam.

Zúčastňovanie sa na Vodcovskom výcviku Royal Rangers má najmenej tri výhody:

 1. Vedúci budú zažívať úspech v službe v miere zodpovedajúcej ich príprave.
 2. Vedúci budú zažívať osobnú sebadôveru a uspokojenie v službe, ak sa budú pripravovať.
 3. Služba vedúcich bude mať dlhšie trvanie, ak absolvujú počiatočný aj ďalší výcvik.

Vodcovská výcviková akadémia sa skladá z piatich dráh výcviku, z ktorých každá je určená pre iný stupeň vodcov.

V súčasnosti sú prístupné nasledovné výcvikové moduly:

Prehľad služby pre cirkevných vedúcich

Tento modul oboznamuje s víziou Royal Rangers a zjavuje evanjelizačný potenciál služby. Poskytuje cirkevným vedúcim tiež poznatky nevyhnutné k pochopeniu programu, správnej podpore služby a k posúdeniu jej užitočnosti.

Táto vzdelávacia udalosť trvá obyčajne jednu až dve hodiny. Vo všeobecnosti je tento modul prístupný komukoľvek, kto má záujem o vzdelávanie o službe Royal Rangers. Každý účastník dostane certifikát a nášivku.

Prehľad služby pre cirkevných vedúcich je súčasťou Vodcovskej výcvikovej akadémie Royal Rangers.

Obsah kurzu:

 1. Vízia
 2. Poslanie
 3. Hodnoty
 4. Metódy
 5. Ukážka slovenských materiálov, skúsenosti

Základy Royal Rangers

Je skvelou výcvikovou príležitosťou pre súčasných aj budúcich veliteľov. Tento osemhodinový kurz sa obvykle koná v jednom dni, ale môže byť rozložený aj do dvoch dní alebo do niekoľkých týždňov (v tom príprade sa každý týždeň vyučuje jedna časť). Cieľom je rozvoj poznatkov a schopností, ktoré z nich urobia efektívnych veliteľov na týždenných schôdzkach Royal Rangers. Všetci účastníci dostanú za výcvik nášivku a certifikát.

Kurz Základy Royal Rangers je súčasťou Vodcovskej výcvikovej akadémie Royal Rangers.

Obsah kurzu:

Úvod

 1. časť                    Služba Royal Rangers 
 2. časť                    Tím Royal Rangers
 3. časť                    Používanie osnov Royal Rangers
 4. časť                    Získavanie detí
 5. časť                    Vyučovanie detí
 6. časť                    Udržanie detí
 7. časť                    Uniforma Royal Rangers
 8. časť                    Systém pokroku
 9. časť                    Vodcovská výcviková akadémia Royal Rangers

Záver

Vodcovský výcvikový kurz

Vodcovský výcvikový kurz (Leadership Training Course - LTC) zahŕňa rôzne moduly, ktoré sú ponúkané certifikovanými inštruktormi. Výcvik dá každému účastníkovi komplexnú a správnu perspektívu služby Royal Rangers a vystrojí ho poznatkami a schopnosťami pre službu deťom s presvedčením.

Hlavné témy:

 1. Úspešná predná hliadka
 2. Bezpečnosť a zbor
 3. Aktivity Ranger Kids
 4. Aktivity Discovery a Adventure Rangers
 5. Aktivity Expedition Rangers
 6. Učeníctvo 1
 7. Učeníctvo 2

Kurz je súčasťou Vodcovskej výcvikovej akadémie.

Národný výcvikový tábor

(NVT) je zameraný na táborenie a vodcovstvo, pričom poskytuje aj príležitosti k priateľstvu a dobrodružstvám v prírode. Jeho prvoradými cieľmi je rozvíjanie schopnosti vedúcich efektívne viesť táborový program a systém kmeňov. NVT je štvordňový tábor a až na pár výnimiek, prebieha od štvrtka do nedele.

Každý úspešný absolvent dostane nášivku a certifikát.

Národný výcvikový tábor je súčasťou Vodcovskej výcvikovej akadémie Royal Rangers.

Drahý brat / sestra v Kristovi.

V mene detskej kresťanskej organizácie Royal Rangers v SR Ťa  srdečne pozývam na NVT RR = Národný výcvikový tábor pre vodcov Royal Rangers. Ponúkame Ti bližšie poznať túto službu medzi deťmi, získať základné vedomosti a zručnosti v táborení, plánovaní a organizovaní práce s deťmi. NVT je koncipovaný predovšetkým pre tých, ktorí sa zaujímajú o prácu Royal Rangers a evanjelizačnú prácu medzi deťmi a mládežou. 

Hlavným cieľom služby Royal Rangers je: 

1. Zasiahnuť
2. Vyučiť
3. Udržať mladých pre Krista

Vo svojej práci sa snažíme zasiahnuť čo najväčší okruh mládeže, preto chceme pracovať nielen vo svojich zboroch, ale tiež v školách a mestských klubovniach ako mimoškolská činnosť. 

Chceme kladne pôsobiť vo všetkých oblastiach života dieťaťa - duchovnej, duševnej, fyzickej a sociálnej. V súčasnej dobe pracujeme ako Občianske združenie a okrem systematickej (klubovej) práce organizujeme rôzne víkendové akcie, výlety, hry a stanové tábory. Chceme využiť všetky možnosti a príležitosti pre záchranu mladých ľudí pre Krista.

Najlepším spôsobom ako sa môžeš zoznámiť s našou prácou, je zúčastniť sa nášho  výcvikového tábora, ktorý je pripravený pre záujemcov túžiacich slúžiť deťom a mládeži. Naučíš sa základom táborenia, organizovania, práce s deťmi a všetko čo ku tomu patrí. Potom budeš mať možnosť rozhodnúť sa pre ďalšiu službu. 

Podmienky pre účasť na NVT = Národnom výcvikovom tábore Royal Rangers v SR sú:
 
Znovuzrodený v Kristovi, túžba a pripravenosť slúžiť Pánovi,
vek 18 rokov,
odporúčanie  domáceho zboru,
ochota sa učiť a pracovať v podriadenosti autoritám,
preštudovaný "Kurz pre vedúcich č.1" a vyplnený test z tohto kurzu,
prítomnosť počas celého  NVT,
riadne vyplnená a včas odovzdaná prihláška spolu s fotografiou, 
zaplatený poplatok NVT, zabezpečenie si potrebnej výbavy.

Základy juniorského vodcovstva

Jednou z najdôležitejších úloh veliteľa je vyučiť a viesť juniorských vedúcich, aby oni viedli svoju prednú hliadku. Systém kmeňov je jedným z najdôležitejších základov Royal Rangers a práca s juniorskými vedúcimi a taktiež ich práca je srdcom systému kmeňov.

Tento modul je prvým stupňom výcviku juniorských vedúcich. Je dostupný pre deti a mladých ľudí, ktorí sú aktívni v predných hliadkach a môžu sa podieľať na plánovaní a vedení schôdzok a iných udalostí. Účastníci výcviku musia mať splnené konkrétne minimálne požiadavky.

Kurz je súčasťou Vodcovskej výcvikovej akadémie.

Cieľom každého vedúceho Royal Rangers by malo byť získanie Vodcovskej medaily úspechu. Ale výcvik a rast nesmie nikdy skončiť! Absolvuj toľko pravidelných výcvikových príležitostí, koľko môžeš. A výsledok? Rast - osobný a spoločný!

Výcvik je víťazstvo! Budeš sa učiť a rásť, a rovnako aj chlapci a dievčatá. Predná hliadka bude rásť duchovne aj do počtu, a rovnako aj zbor. Vplyv zboru na komunitu bude väčší a bude zasahovať životy, ktoré by inak nezasiahol. Z tvojho záväzku osobného rastu bude ťažiť každý.