Kontakt

Royal Rangers v Slovenskej republike

C II 94/59-51
018 41  Dubnica nad Váhom

tel. 0902 064 636    O2 číslo

alebo volajte:    0948  RANGER       O2 číslo

mail: office@royal-rangers.sk

Veliteľ Správnej rady Royal Rangers v Slovenskej republike (Národný veliteľ)

Ján Pluhár

C II 94/59-51
018 41  Dubnica nad Váhom
tel. 0902 064 636   O2 číslo

alebo volajte:    0948  RANGER       O2 číslo

mail: office@royal-rangers.sk
Skype: jan.pluhar

Predná hliadka Dubnica nad Váhom

Tajovského 249/35
01841 Dubnica nad Váhom
tel. 0902 064 636    O2 číslo

mail: dubnica@royal-rangers.sk