Naša misia: Ciele Royal Rangers

Od počiatku bolo zameraním Royal Rangers získať, vyučiť a udržať chlapcov a dievčatá pre Ježiša Krista. Nikdy nebol len programom aktivít s cieľom deti zamestnať. Táto služba bola ustanovená s cieľom evanjelizácie a učeníctva. Royal Rangers prijíma deti ako členov zboru, ktorí sú plní života. Budú vtiahnuté do aktivít Royal Rangers a budú zostávať, rásť a učiť sa, pretože budú zahrnuté do služby, misie, aktivít a vodcovstva. 

Zameranie Royal Rangers

Získať, vyučiť a udržať chlapcov a dievčatá pre Ježiša Krista.

Deti

Sú členmi zboru, ktorí sú plní života.

S Royal Rangers

Budú zostávať, rásť a učiť sa.