Naše metódy: Cesta k naplneniu našich cieľov

Naplnenie cieľov Royal Rangers zahŕňa veľkú rozmanitosť metód na poskytovanie príležitostí, ktoré chlapci a dievčatá potrebujú pre rast a dosiahnutie dospelosti vo všetkých štyroch oblastiach rozvoja.

Aktivity

Royal Rangers odporúča široký rozsah aktivít. Podporovaním zaujímavých akcií služba pritiahne aj doteraz nezapojených chlapcov a dievčatá. Aktivity v prírode, ako napríklad táborenie, poskytujú pre deti jedinečné príležitosti zakúsiť Boha uprostred Jeho stvorenia. Organizujeme pravidelné týždenné schôdzky, výlety, túry, víkendovky, stanové tábory, ...

Systém práce v kmeňoch

Každé dieťa v prednej hliadke patrí do kmeňa. Kmene sú zložené z troch až ôsmych detí, ktoré spolu pracujú a zdieľajú povinnosti. V takejto zostave chlapci a dievčatá rozvíjajú svoje vodcovské kvality, učia sa tímovej práci a spoločne všestranne rastú.

Pokrok

Odbornosti a odmeny za pokrok, ktoré chlapci a dievčatá v Royal Rangers zbierajú, sú merateľným plánom ich osobného rastu. Učia sa zručnosti ako napríklad prácu s náradím, varenie a pracovné zručnosti. Učia sa aj o misii, Biblických postavách a kresťanskom živote. V tomto procese deti objavia svoje záujmy a rozvíjajú svoje dary.

Systém pokroku pre každú skupinu bol vyvinutý tak, aby napĺňal potreby chlapcov a dievčat a kládol pred nich výzvy prijateľné ich veku. Či dieťa pracuje na Ceste k Bronzovému jednoduchému uzlu (pre Ranger Kids, vek 5-7), alebo na Ceste k Zlatému lodnému uzlu (pre Adventure Rangers, vek 11-13), bude zapojený do plánu všestranného rastu. Uznanie, ktoré nasleduje po každom dosiahnutom kroku, ho povzbudí, aby sa ďalej zlepšoval.

Služba a projekty služby

Royal Rangers sľubujú slúžiť druhým. V každom roku sa deti zapoja do praktickej služby, aby splnili svoj pokrok. Najvyššie ocenenie v Royal Rangers, Zlatá medaila úspechu, vyžaduje od chlapcov a dievčat, aby naplánovali a viedli priebeh projektu služby. Ako prídavok k vyučovaniu občianstva, tieto projekty udržujú Rangerov zameraných na potreby komunity.

Učenie

Každý týždeň sa chlapci a dievčatá učia príbehy a pravdy Biblie a učia sa ich aplikovať v živote. Ako prídavok k vyučovaniu Biblie sa Rangeri naučia mnoho život obohacujúcich zručností ako napríklad viazanie uzlov, prvú pomoc a ďalšie.

Uniformy

Uniforma je dôležitou metódou v našom úsilí získať, vyučiť a udržať chlapcov a dievčatá pre Ježiša Krista. Pravdepodobne najdôležitejším dôvodom pre uniformu je, že dieťaťu pripomína, že patrí do Royal Rangers a preto je povinný odrážať jeho hodnoty. Keď získa ocenenia, má kde ich umiestniť, čo vytvára pocit hrdosti a príslušnosti. V tomto procese sa dieťa učí starať sa o svoju uniformu a cvičí sa. Okrem týchto výhod, skúsenosť nás naučila, že uniforma je tiež nástrojom, ktorý priťahuje mužov a chlapcov do služby Royal Rangers.

Pravidelné týždenné

Schôdzky, výlety, túry, víkendovky, stanové tábory, ...

Chlapci a dievčatá

Rozvíjajú svoje vodcovské kvality, učia sa spolupráci.

Učia sa

O misii, Biblických postavách a kresťanskom živote.

Rangeri sa naučia aj

Mnoho život obohacujúcich zručností