Naša vízia: Potenciál Royal Rangers

Royal Rangers sa snaží "vybudovať z chlapcov a dievčat dneška božích mužov a ženy zajtrajška." Niekto raz múdro povedal: "Stať sa chlapcom je vecou narodenia, stať sa mužom je vecou voľby." Príliš často rodiny a cirkevné spoločenstvá podceňujú príležitosti k rozhodovaniu. Vedúci Royal Rangers sú partnermi rodičov, samostatných matiek a zákonných opatrovníkov, aby viedli deti k takým rozhodnutiam a k rastu v kresťanských hodnotách.

Rozhodnutie stať sa mužom neprichádza magicky v určitom veku, ale spočíva v prijatí zodpovednosti za niekoho život, a to v prvom rade uvedomení si potreby hlbokého a úprimného kresťanského života. Podľa Biblie deti rastú duševne, telesne, duchovne a sociálne, preto sa služba Royal Rangers rozvinula tak, aby rozvíjala uceleného chlapca a dievča. Materiály a zdroje boli vyvinuté tak, aby boli vhodné pre deti v rôznom veku. Ohľad sa berie aj na deti rovnakého veku, ale rôznej vývojovej úrovne.

Naša vízia

Vybudovať z dnešných chlapcov a dievčat božích mužov a ženy zajtrajška.

Pre deti

Stať sa dieťaťom je vecou narodenia, stať sa dospelým je vecou rozhodnutia.

Pre rodičov

Rozvíjame Vaše deti duševne, telesne, duchovne aj sociálne.