Ak sa rozhodneš podporiť službu Royal Rangers 2 % podielom zo svojich daní, budeme radi.
V tom prípade tu sú nové tlačivá Vyhlásenia aj Potvrdenia:

POZOR!!! Tento rok je možné použiť len tieto tlačivá. Vlaňajšie sú nepoužiteľné.
Aj zamestnávateľ musí použiť len toto z prílohy, keď vám ho dá, skontrolujte si to.

ĎAKUJEME! Prajeme ti Božie požehnanie.

Za Royal Rangers Ján Pluhár

Royal Rangers Kids

 • predškoláci
 • 1. ročník základnej školy
 • 2. ročník základnej školy

Discovery Rangers

 • 3. ročník základnej školy
 • 4. ročník základnej školy
 • 5. ročník základnej školy

Adventure Rangers

 • 6. ročník základnej školy
 • 7. ročník základnej školy
 • 8. ročník základnej školy

Expedition Rangers

 • od 9. ročníka základnej školy
 • do 18 rokov

Royal Rangers patrí k organizáciám, ktoré prichádzajú s aktívnou pomocou deťom a mladým ľuďom. Dobrý vzor, priateľstvo a ozajstné dobrodružstvo prežité v prírode so správnou motiváciou a v dobrom kolektíve poskytujú deťom príležitosť nájsť skutočné životné hodnoty. Každý mladý človek je jedinečný, dôležitý a originálny. Potrebuje v sebe objaviť svoje schopnosti, získať zdravú sebadôveru a silu k zodpovednosti.