Predná hliadka Banská Bystrica

Predná hliadka v Banskej Bystrici rozbehla v septembri 2008 svoju činnosť.

Vedúci práce RR v Banskej Bystrici :

Funkcia

Meno

Kontakt

veliteľ PH,
člen Správnej rady RR

Ing. René Holon Mondzo

veliteľ Discovery Rangers

Ing. René Holon Mondzo

 

Pomocný veliteľ Discovery Rangers

Michal Valach  

Schôdzky sa konajú každý týždeň v utorok v priestoroch ACS v Banskej Bystrici. Organizujeme víkendovky (prvá víkendovka sa uskutočnila v novembri 2008 v Kľačne). Zúčastňujeme sa s deťmi na stanových táboroch v prírode.

Zatiaľ funguje práca s jednou vekovou skupinou: Discovery Rangers (3.- 5. ročník). Ak si aj ty v tomto veku a chceš sa k nám pripojiť, príď sa medzi nás pozrieť.