Predná hliadka Hlohovec

Naša služba v Hlohovci bola zahájená v mesiaci marec 2011. Počas pravidelných stretnutí sa deťom spolu s vychovávateľmi snažíme krok po kroku vštepovať nový pohľad na život, učíme ich osvojovať si nový životný štandard. Viditeľné pokroky medzi deťmi sú veľmi motivujúce a povzbudzujúce pre našu ďalšiu prácu. Veríme, že táto služba je predvojom nových vecí, ktoré chce Pán vykonať v životoch zverených detí, v našich životoch, v obciach i v spoločenstvách. Záverom Vás všetkých prosíme o modlitby za múdrosť, silu, materiálne a duchovné požehnanie.

Vzácna návšteva z PH Břeclav. ĎAKUJEME!