Predná hliadka Záriečie

Sídli na Hrade v Záriečí 192, Mestečko 020 52. Schôdzky prebiehajú každý štvrtok o 17:00 (okrem prázdnin). Program sa odohráva v areáli ECAV Záriečie, ktorý je oplotený. Nachádza sa tu záhrada, trávnatá plocha a každá veková skupina má svoju miestnosť.

Pracujeme s dvomi vekovými skupinami detí: Discovery Rangers (3. až 5. ročník ZŠ) a Adventure Rangers (6. až 8. ročník ZŠ). Pozývame všetky deti v tomto veku, ktoré chcú zažiť niečo nové. Si vítaný. Získaš nových kamarátov. Vždy sa naučíš niečo nové a zažiješ veľa dobrodružstiev.

Funkcia                                       Meno
veliteľ prednej hliadky:           Ondrej Tőrők
veliteľ Adventure Rangers:    Martina Čviriková
pomocný veliteľ:                       Petra Tomášová
veliteľ Discovery Rangers:     Ľudmila Činčurová
pomocný veliteľ:                      Katarína Pažitná
pomocný veliteľ:                       Natália Ostrochovská

Kde nás nájdete:

Evanjelický a.v. farský úrad
Záriečie 192, Mestečko 020 52