Ako začať Royal Rangers?

Na začatie práce Royal Rangers v miestnom zbore (založenie prednej hliadky) sú potrebné nasledovné kroky:

0. krok - Oboznámenie sa so službou

Radi prídeme k vám oboznámiť vás s víziou, poslaním, hodnotami a metódami Royal Rangers. Na tento účel je vyvinutý 1 až 2-hodinový kurz Prehľad služby pre cirkevných vedúcich. Je určený pre pastora, vedenie zboru, kľúčových pracovníkov zboru a prípadne aj pre ostatných záujemcov. Súčasťou sú aj ukážky osnov, plánov lekcií, materiálov pre deti a vedúcich a ďalších zdrojov.

Po tomto úvodnom školení sa zbor môže rozhodnúť, či začne službu v zbore. Ak sa tak rozhodne, môže požiadať o CD Sprievodca pre vedúcich - Štartovacia sada pre vekové skupiny, s ktorými chce začať prácu. CD obsahuje materiály potrebné pre začatie práce.

1. krok - Ustanovenie vedúcich funkcií

Pastor a zbor. Pastor je kľúčom. Je potrebné, aby prácu podporil a rozhodol sa tento evanjelizačný a učenícky nástroj začleniť do vízie budovania zboru. Celý zbor musí túto službu podporiť a prijať ju ako súčasť celozborovej služby.

Rada Royal Rangers. Títo ľudia nepracujú priamo s deťmi, ale pomáhajú vedúcim tým, že sa starajú o získavanie nových vedúcich, materiál, financie, priestory na schôdzky, administratívu... V menších zboroch môže funkcie rady vykonávať aj vedenie zboru.

Velitelia. Pre začiatok stačí, aby bol jeden až dvaja velitelia, ktorí sa vyškolia.

2. krok - Absolvuj výcvik

Výcvik je kľúčom k úspešnej službe Royal Rangers. 

  • Nový vedúci by si mal starostlivo prečítať Manuál pre vedúcich.
  • Nasledujúcim krokom je prihlásenie sa na kurz Základy Royal Rangers, čo je jednodňový seminár, ktorý ho uschopní používať osnovy RR - plány schôdzok, odborností a ďalšie materiály.
  • Okrem toho ponúka národná kancelária Vodcovský výcvikový kurz, Bezpečnosť Rangera a Národný výcvikový tábor.

3. krok - Naplánuj a uskutočni prvé tri schôdzky

Prvé tri schôdzky sa líšia od týždenných v tom, že sú na ne pozvaní aj rodičia detí a schôdzky majú tomu prispôsobený program. Ich detailný plán je uvedený v Manuáli pre vedúcich v kapitole č. 3.

4. krok - Zaregistruj prednú hliadku 

Zaregistruj prednú hliadku v národnej kancelárii Royal Rangers, aby si získal prístup k mnohým výhodám. Aby si ju mohol registrovať, musíš splniť minimálne požiadavky, medzi ktoré patria:

  • Kvalifikovaný vedúci, a ak je to možné, jeden alebo viac pomocníkov
  • Najmenej päť detí, ktoré majú splnené vstupné požiadavky (sú vysvetlené v Manuáli pre vedúcich v kapitole 14) - a teda sa stali Rangermi
  • Registračný poplatok za každé dieťa a vedúceho zaplatený do národnej kancelárie Royal Rangers
  • Uskutočnené tri pravidelné schôdzky

Prajeme vám úspešný prvý výkop.

Sme pripravení kedykoľvek zodpovedať vaše otázky.

 

Materiál "Ako začať Royal Rangers" na stiahnutie.